Tijdens initiatiefase is VoorInfra al graag betrokken bij het ontwikkelen van uw idee. Onze creatieve experts kunnen uw idee uitwerken tot een schetsontwerp. Dit eerste ontwerp kan gebruikt worden om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met stakeholders, om de eisen en wensen helder te krijgen en om de haalbaarheid van uw business case te toetsen.

Het schetsontwerp kunnen wij in de volgende fase uitwerken naar een voorlopig ontwerp. Hierbij is het van belang om kennis te hebben van innovaties en werkmethodieken. Op basis van dit voorlopige ontwerp kan er een prijsberekening gemaakt worden en is uw idee in hoofdlijnen uitwerkt in een technische oplossing.

In de volgende fase wordt uw idee verder in detail uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Om tot dit definitieve ontwerp te komen worden alle benodigde materiaalcomponenten in het ontwerp gebracht en worden ze met elkaar verbonden, net als in de praktijk. Er ontstaat een database met netwerkinformatie. Ook wordt in deze fase alle reeds verkregen of opgenomen informatie vanuit de voorbereiding en de stakeholders verwerkt. Het resultaat is een maakbare oplossing van uw idee.

Het is nodig om het definitieve ontwerp op te delen in werkpakketten, voordat er gestart kan worden met de uitvoering. Het definitieve ontwerp wordt verder in detail uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp, zodat de uitvoering bijvoorbeeld kan zien welk materiaalcomponent met welk component verbonden is.

Tijdens de uitvoering kunnen wij ook het inmeten van de werkzaamheden uitvoeren. Hierdoor is er inzicht in de voortgang van de uitvoerende werkzaamheden. De inmeetgegevens kunnen wij verwerken in een revisietekening die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor registratie bij de KLIC. Ook werken wij de revisie uit tot een database, waarmee u uw assets kunt beheren. Het beheren van uw assets kunnen wij ook voor u verzorgen. Op deze wijze blijven uw assets altijd up-to-date en kunnen werkzaamheden na het project ook worden voorbereid en administratief worden verwerkt.

Bekijk onze andere expertises

Voorbereiding
Lees meer
Proces en ICT
Lees meer
Projectcontrole en ‑management
Lees meer
Voorbereiding
Lees meer
Proces en ICT
Lees meer
Projectcontrole en ‑management
Lees meer